TEZ-TEZ SÜRÜCÜLƏRDƏN VƏ USTALARDAN BU MÖVZUDA SUALLAR ALIRIQ. DİAQNOSTİKA ZAMANI QARŞIMA BELƏ BİR KOD ÇIXDI VƏ YAXUD AVTOMOBİLİN CİHAZLAR PANELİNDƏ BELƏ BİR YAZI VAR. BU NƏ DEMƏKDİR? AVTOMOBİL KODLARI BÖLÜMÜ BUNUN ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULUB. AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ BAZAMIZ OLMADIĞI ÜÇÜN HƏLƏLİK MÖVCUD HAZIR MƏLUMATLARDAN İSTİFADƏ ETMƏLİYİK AMMA GÜNBƏGÜN BU MÖVZUNU DA İŞLƏYİB BÜTÜN AÇIQLAMALARI SİZƏ ÖZ DİLİMİZDƏ TƏQDİM EDƏCƏYİK. UĞURLAR!
# Kod Açıqlama
1 P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха
2 P0101 Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона
3 P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
4 P0103 Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
5 P0105 Неисправность датчика давления воздуха
6 P0106 Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона
7 P0107 Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
8 P0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
9 P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
10 P0111 Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
11 P0112 Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
12 P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
13 P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
14 P0116 Выходсигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона
15 P0117 Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
16 P0118 Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
17 P0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A"
18 P0121 Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
19 P0122 Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
20 P0123 Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
21 P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру
22 P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
23 P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
24 P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
25 P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
26 P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
27 P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
28 P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
29 P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
30 P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
31 P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
32 P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
33 P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
34 P0142 Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен
35 P0143 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
36 P0144 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
37 P0145 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение
38 P0146 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
39 P0147 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен
40 P0150 Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен
41 P0151 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
42 P0152 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
43 P0153 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
44 P0154 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
45 P0155 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен
46 P0156 Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен
47 P0157 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
48 P0158 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
49 P0159 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение
50 P0160 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
51 P0161 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен
52 P0162 Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен
53 P0163 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
54 P0164 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
55 P0165 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение
56 P0166 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
57 P0167 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен
58 P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
59 P0172 Слишком богатая смесь
60 P0173 Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2
61 P0174 Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
62 P0175 Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая
63 P0176 Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен
64 P0177 Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона
65 P0178 Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
66 P0179 Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
67 P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива "А"
68 P0181 Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона
69 P0182 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
70 P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
71 P0185 Неисправность цепи датчика температуры топлива "В"
72 P0186 Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона
73 P0187 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
74 P0188 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
75 P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе
76 P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона
77 P0192 Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
78 P0193 Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
79 P0194 Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
80 P0195 Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе
81 P0196 Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона
82 P0197 Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе
83 P0198 Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе
84 P0199 Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе
85 P0200 Неисправность цепи управления форсунками
86 P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1
87 P0202 Неисправность цепи управления форсункой №2
88 P0203 Неисправность цепи управления форсункой №3
89 P0204 Неисправность цепи управления форсункой №4
90 P0205 Неисправность цепи управления форсункой №5
91 P0206 Неисправность цепи управления форсункой №6
92 P0207 Неисправность цепи управления форсункой №7
93 P0208 Неисправность цепи управления форсункой №8
94 P0209 Неисправность цепи управления форсункой №9
95 P0210 Неисправность цепи управления форсункой №10
96 P0211 Неисправность цепи управления форсункой №11
97 P0212 Неисправность цепи управления форсункой №12
98 P0213 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1
99 P0214 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2
100 P0215 Неисправность соленоида выключения двигателя
101 P0216 Неисправность цепи контроля времени впрыска
102 P0217 Перегрев двигателя
103 P0218 Перегрев трансмиссии
104 P0219 Слишком высокие обороты двигателя (Engine Overspeed Condition)
105 P0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B"
106 P0221 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона
107 P0222 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
108 P0223 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
109 P0224 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
110 P0225 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "C"
111 P0226 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C"
112 P0227 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
113 P0228 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
114 P0229 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
115 P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)
116 P0231 Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса
117 P0232 Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса
118 P0233 Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса
119 P0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"
120 P0236 Сигнал с датчика турбины "A" вне допустимого диапазона
121 P0237 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "A"
122 P0238 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A"
123 P0239 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "B"
124 P0240 Сигнал с датчика турбины "B" вне допустимого диапазона
125 P0241 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "B"
126 P0242 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "B"
127 P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A"
128 P0244 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне доп. диапазона
129 P0245 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда открыт
130 P0246 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда закрыт
131 P0247 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "B"
132 P0248 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" вне доп. диапазона
133 P0249 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда открыт
134 P0250 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда закрыт
135 P0251 Неисправность насоса впрыска турбины"A"
136 P0252 Сигнал насоса впрыска турбины "A" не допустимого диапазона
137 P0253 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
138 P0254 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
139 P0255 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
140 P0256 Неисправность насоса впрыска турбины "B"
141 P0257 Сигнал насоса впрыска турбины "B" вне допустимого диапазона
142 P0258 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
143 P0259 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
144 P0260 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
145 P0261 Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю
146 P0262 Форсунка цилиндра №1 - обрыв или замыкание на +12V
147 P0263 Форсунка цилиндра №1 - неисправность драйвера форсунки
148 P0264 Форсунка цилиндра №2 - замыкание на землю
149 P0265 Форсунка цилиндра №2 - обрыв или замыкание на +12V
150 P0266 Форсунка цилиндра №2 - неисправность драйвера форсунки
151 P0267 Форсунка цилиндра №3 - замыкание на землю
152 P0268 Форсунка цилиндра №3 - обрыв или замыкание на +12V
153 P0269 Форсунка цилиндра №3 - неисправность драйвера форсунки
154 P0270 Форсунка цилиндра №4 - замыкание на землю
155 P0271 Форсунка цилиндра №4 - обрыв или замыкание на +12V
156 P0272 Форсунка цилиндра №4 - неисправность драйвера форсунки
157 P0273 Форсунка цилиндра №5 - замыкание на землю
158 P0274 Форсунка цилиндра №5 - обрыв или замыкание на +12V
159 P0275 Форсунка цилиндра №5 - неисправность драйвера форсунки
160 P0276 Форсунка цилиндра №6 - замыкание на землю
161 P0277 Форсунка цилиндра №6 - обрыв или замыкание на +12V
162 P0278 Форсунка цилиндра №6 - неисправность драйвера форсунки
163 P0279 Форсунка цилиндра №7 - замыкание на землю
164 P0280 Форсунка цилиндра №7 - обрыв или замыкание на +12V
165 P0281 Форсунка цилиндра №7 - неисправность драйвера форсунки
166 P0282 Форсунка цилиндра №8 - замыкание на землю
167 P0283 Форсунка цилиндра №8 - обрыв или замыкание на +12V
168 P0284 Форсунка цилиндра №8 - неисправность драйвера форсунки
169 P0285 Форсунка цилиндра №9 - замыкание на землю
170 P0286 Форсунка цилиндра №9 - обрыв или замыкание на +12V
171 P0287 Форсунка цилиндра №9 - неисправность драйвера форсунки
172 P0288 Форсунка цилиндра №10 - замыкание на землю
173 P0289 Форсунка цилиндра №10 - обрыв или замыкание на +12V
174 P0290 Форсунка цилиндра №10 - неисправность драйвера форсунки
175 P0291 Форсунка цилиндра №11 - замыкание на землю
176 P0292 Форсунка цилиндра №11 - обрыв или замыкание на +12
177 P0293 Форсунка цилиндра №11 - неисправность драйвера форсунки
178 P0294 Форсунка цилиндра №12 - замыкание на землю
179 P0295 Форсунка цилиндра №12 - обрыв или замыкание на +12V
180 P0296 Форсунка цилиндра №12 - неисправность драйвера форсунки
181 P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
182 P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
183 P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
184 P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
185 P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
186 P0305 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №5
187 P0306 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6
188 P0307 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7
189 P0308 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8
190 P0309 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №9
191 P0310 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №10
192 P0311 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №11
193 P0312 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №12
194 P0320 Неисправноcть цепи распределителя зажигания
195 P0321 Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона
196 P0322 Сигнал распределителя зажигания отсутствует
197 P0323 Сигнал распределителя зажигания перемежающийся
198 P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1
199 P0326 Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона
200 P0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации №1
201 P0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации №1
202 P0329 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1
203 P0330 Неисправность цепи датчика детонации №2
204 P0331 Сигнал датчика детонации №2 вне допустимого диапазона
205 P0332 Низкий уровень сигнала датчика детонации №2
206 P0333 Высокий уровень сигнала датчика детонации №2
207 P0334 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2
208 P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A"
209 P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)
210 P0337 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A"
211 P0338 Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "A"
212 P0339 Перемежающийся сигнал ДПКВ "A"
213 P0340 Неисправность датчика распределительного вала
214 P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона
215 P0342 Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала
216 P0343 Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала
217 P0344 Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала
218 P0350 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания
219 P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A"
220 P0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B"
221 P0353 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "C"
222 P0354 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "D"
223 P0355 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "E"
224 P0356 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания" F"
225 P0357 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "G"
226 P0358 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "H"
227 P0359 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "I"
228 P0360 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "J"
229 P0361 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "K"
230 P0362 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "L"
231 P0370 Неисправность сигнала А таймера
232 P0371 Число импульсов сигнала А таймера выше нормы
233 P0372 Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы
234 P0373 Нестабильные импульсы сигнала А таймера
235 P0374 Нет импульсов сигнала А таймера
236 P0375 Неисправность сигнала B таймера
237 P0376 Число импульсов сигнала B таймера выше нормы
238 P0377 Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы
239 P0378 Нестабильные импульсы сигнала B таймера
240 P0379 Нет импульсов сигнала А таймера
241 P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
242 P0381 Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева
243 P0385 Неисправность цепи датчика положения коленвала "B"
244 P0386 Сигнал датчика положения коленвала "B" вне допустимого диапазона
245 P0387 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "В"
246 P0388 Высокий уровень или замыкаение на +12V ДПКВ "В"
247 P0389 Перемежающийся сигнал датчика положения коленвала "B"
248 P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
249 P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
250 P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
251 P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
252 P0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона
253 P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
254 P0406 Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
255 P0407 Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
256 P0408 Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
257 P0410 Неисправность системы вторичной подачи воздуха
258 P0411 Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха
259 P0412 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A"
260 P0413 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда открыт
261 P0414 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда закрыт
262 P0415 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха "В"
263 P0416 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда открыт
264 P0417 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда закрыт
265 P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога
266 P0421 Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога
267 P0422 Эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога
268 P0423 Эффективность нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
269 P0424 Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
270 P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
271 P0431 Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога
272 P0432 Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога
273 P0433 Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
274 P0434 Температура нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
275 P0440 Неисправность контроля системы улавливания паров бензина
276 P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина
277 P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
278 P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
279 P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт
280 P0445 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт
281 P0446 Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров
282 P0447 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт
283 P0448 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт
284 P0450 Неисправность датчика давления паров бензина
285 P0451 Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона
286 P0452 Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина
287 P0453 Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина
288 P0454 Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина
289 P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина
290 P0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива
291 P0461 Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона
292 P0462 Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива
293 P0463 Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива
294 P0464 Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива
295 P0465 Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки
296 P0466 Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона
297 P0467 Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
298 P0468 Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
299 P0469 Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
300 P0470 Неисправность датчика давления выхлопных газов
301 P0471 Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
302 P0472 Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
303 P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
304 P0474 Перемежающийся уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
305 P0475 Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов
306 P0476 Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
307 P0477 Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
308 P0478 Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
309 P0479 Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
310 P0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора
311 P0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
312 P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона
313 P0502 Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
314 P0503 Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
315 P0505 Неисправность регулятора холостого хода
316 P0506 Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты
317 P0507 Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты
318 P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки
319 P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла
320 P0521 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления масла
321 P0522 Низкое напряжение датчика давления масла
322 P0523 Высокое напряжение датчика давления масла
323 P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
324 P0531 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера
325 P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
326 P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
327 P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера
328 P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля
329 P0551 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля
330 P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
331 P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
332 P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля
333 P0560 Напряжение питания системы ниже порога работоспособности
334 P0561 Напряжение питания системы нестабильное
335 P0562 Низкое напряжение питания системы
336 P0563 Высокое напряжение питания системы
337 P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля
338 P0566 Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля
339 P0567 Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля
340 P0568 Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля
341 P0569 Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля
342 P0570 Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля
343 P0571 CНеисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
344 P0572 Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
345 P0573 Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
346 P0574 Неисправность системы круиз-контроля
347 P0575 Неисправность системы круиз-контроля
348 P0576 Неисправность системы круиз-контроля
349 P0577 Неисправность системы круиз-контроля
350 P0578 Неисправность системы круиз-контроля
351 P0579 Неисправность системы круиз-контроля
352 P0580 Неисправность системы круиз-контроля
353 P0600 Неисправность при связи с системой
354 P0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ
355 P0602 Программная ошибка блока управления
356 P0603 Ошибка внешнего ОЗУ
357 P0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
358 P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления
359 P0606 Неисправность процессора PCM
360 P0607 Неисправность канала детонации
361 P0608 Неисправность датчика VSS "A" блока управления
362 P0609 Неисправность датчика VSS "В" блока управления
363 P0620 Неисправность в цепи управления генератора
364 P0621 Неисправность в цепи лампы "L" генератора
365 P0622 Неисправность в блоке "F" генератора
366 P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
367 P0654 Неправильно отрегулированы обороты двигателя
368 P0655 Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя
369 P0656 Неисправность в цепи датчика уровня топлива
370 P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии
371 P0701 Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона
372 P0702 Электрическая система контроля трансмиссии
373 P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
374 P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
375 P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
376 P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии
377 P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии
378 P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии
379 P0709 Неисправность датчика трансмиссии
380 P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
381 P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости
382 P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
383 P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
384 P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости
385 P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины
386 P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины
387 P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины
388 P0718 Неисправность датчика оборотов турбины
389 P0719 Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
390 P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала
391 P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала
392 P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала
393 P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала
394 P0724 Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
395 P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
396 P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя
397 P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя
398 P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя
399 P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач
400 P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача
401 P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача
402 P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача
403 P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача
404 P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача
405 P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача
406 P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления
407 P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления
408 P0742 Повреждена муфта сцепления
409 P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления
410 P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления
411 P0745 Неисправность в цепи соленоида давления
412 P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления
413 P0747 Поврежден соленоид давления
414 P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления
415 P0749 Неисправность соленоида давления
416 P0750 Неисправность переключателя А соленоида
417 P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида
418 P0752 Повреждение переключателя А соленоида
419 P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида
420 P0754 Неисправность переключателя А соленоида
421 P0755 Неисправность переключателя B соленоида
422 P0756 Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида
423 P0757 Повреждение переключателя B соленоида
424 P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида
425 P0759 Неисправность переключателя B соленоида
426 P0760 Неисправность переключателя C соленоида
427 P0761 Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида
428 P0762 Повреждение переключателя C соленоида
429 P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида
430 P0764 Неисправность переключателя C соленоида
431 P0765 Неисправность переключателя D соленоида
432 P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида
433 P0767 Повреждение переключателя D соленоида
434 P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида
435 P0769 Неисправность переключателя D соленоида
436 P0770 Неисправность переключателя E соленоида
437 P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида
438 P0772 Повреждение переключателя E соленоида
439 P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида
440 P0774 Неисправность переключателя E соленоида
441 P0780 Неисправность переключателя
442 P0781 Неисправность 1-2 переключателей
443 P0782 Неисправность 2-3 переключателей
444 P0783 Неисправность 3-4 переключателей
445 P0784 Неисправность 4-5 переключателей
446 P0785 Неисправность соленоида
447 P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид
448 P0787 Низкий показатель датчика соленоида
449 P0788 Высокий показатель датчика соленоида
450 P0789 Неисправность соленоида
451 P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal
452 P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit
453 P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4
454 P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4
455 B0001

PCM Discrete Input Speed Signal Error

456 B0004 PCM Discrete Input Speed Signal Not Present
457 B0005 In Park Switch Circuit Malfunction
458 B0016 RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low
459 B0017 RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open
460 B0018 RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range
461 B0022 LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low
462 B0024 LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range
463 B0026 LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open
464 B0028 RF/Passenger Side Deployment Loop Resistance Low
465 B0029 RF/Passenger Side Deployment Loop Open
466 B0030 RF/Passenger Side Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range
467 B0035 ADS Closed/Shorted to Ground
468 B0036 ADS Open/Missing/Shorted to Battery
469 B0037 AUX switch closed/shorted to ground
470 B0038 AUX switch open/shorted to battery
471 B0040 LF/Driver Side Deployment Loop Resistance Low
472 B0041 LF/Driver Side Deployment Loop Open
473 B0045 LF Side Deploy Loop Short to Ground/Voltage Out of Range
474 B0051 Deployment Commanded
475 B0053 Deployment Commanded with Loop Malfunctions Present
476 B0057 RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Resistance Low
477 B0058 RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Open
478 B0059 RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range
479 B0064 LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Resistance Low
480 B0065 LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Open
481 B0066 LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range
482 B0073 Supplemental Deployment Loop #1 Resistance Low
483 B0074 Supplemental Deployment Loop #1 Open
484 B0075 Supplemental Deployment Loop #1 Short to Ground/Voltage Out of Range
485 B0077 LF/Driver SIS Malfunction
486 B0078 RF/Passenger SIS Malfunction
487 B0079 Incorrect LF/Driver SIS Installed
488 B0080 Discard LF/Driver SIS
489 B0081 Incorrect RF/Passenger SIS Installed
490 B0082 Discard RF/Passenger SIS
491 B0086 Supplemental Deployment Loop #2 Resistance Low
492 B0087 Supplemental Deployment Loop #2 Open
493 B0088 Supplemental Deployment Loop #2 Short to Ground/Voltage Out of Range
494 B0090 Active switch voltage out of range
495 B0091 Active switch: wrong state
496 B0092 PPS passenger detection error
497 B0093 PPS/CPS self-test malfunction
498 B0094 CPS childseat detection error
499 B0095 SDM-PPS/CPS mismatch malfunction
500 B0126 Right Panel Discharge Temperature Fault
501 B0131 Right Heater Discharge Temperature Fault
502 B0159 Outside Air Temperature Sensor Circuit Range/Performance
503 B0164 Passenger Compartment Temperature Sensor #1 (Single Sensor or LH) Circuit Range/Performance
504 B0169 In-car Temp Sensor Failure (passenger -not used)
505 B0174 Output Air Temperature Sensor #1 (Upper; Single or LH) Circuit Range/Performance
506 B0179 Output Air Temperature Sensor #2 (Lower; Single or LH) Circuit Range/Performance
507 B0184 Solar Load Sensor #1 CKT Range
508 B0189 Solar Load Sensor #2 CKT Range
509 B0248 Mode Door Inoperative Error
510 B0249 Heater/Defrost/AC Door Range Error
511 B0268 A/I Door Inoperative Error
512 B0269 Air Inlet Door Range Error
513 B0408 Temperature Control #1 (Main/Front) Circuit Malfunction
514 B0409 Air Mix Door #1 Range Error
515 B0419 Air Mix Door #2 Range Error
516 B0423 Air Mix Door #2 Inoperative Error
517 B0428 Air Mix Door #3 Inoperative Error
518 B0429 Temperature Control #3 Rear Circuit Range/Performance
519 B0510 RH Panel Discharge Temp Sensor Failure
520 B0515 RH Heater Discharge Temp Sensor Failure
521 B0520 Rear Discharge Temp Sensor Failure
522 B0530 Fuel Level Sensor Stuck
523 B0532 Fuel Sensor Shorted To Ground
524 B0533 Fuel Sensor Open/Shorted To B+
525 B0688 Security System Indicator Circuit High
526 B0768 Service Indicator Circuit High
527 B0846 +5 Volt Reference Out of Range
528 B0856 Battery 2 Out of Range
529 C0000 Vehicle Speed Information Circuit Malfunction
530 C0035 Left Front Wheel Speed Circuit Malfunction
531 C0040 Right Front Wheel Speed Circuit Malfunction
532 C0041 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM)
533 C0045 Left Rear Wheel Speed Circuit Malfunction
534 C0046 Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM)
535 C0050 Right Rear Wheel Speed Circuit Malfunction
536 C0051 LF Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM)
537 C0060 Left Front ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
538 C0065 Left Front ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
539 C0070 Right Front ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
540 C0075 Right Front ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
541 C0080 Left Rear ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
542 C0085 Left Rear ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
543 C0090 Right Rear ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
544 C0095 Right Rear ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
545 C0110 Pump Motor Circuit Malfunction
546 C0121 Valve Relay Circuit Malfunction
547 C0128 Low Brake Fluid Circuit Low
548 C0141 Left TCS Solenoid #1 Circuit Malfunction
549 C0146 Left TCS Solenoid #2 Circuit Malfunction
550 C0151 Right TCS Solenoid #1 Circuit Malfunction
551 C0156 Right TCS Solenoid #2 Circuit Malfunction
552 C0161 ABS/TCS Brake Switch Circuit Malfunction
553 C0221 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Open
554 C0222 Right Front Wheel Speed Signal Missing
555 C0223 Right Front Wheel Speed Signal Erratic
556 C0225 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit Open
557 C0226

Left Front Wheel Speed Signal Missing

558 C0227 Left Front Wheel Speed Signal Erratic
559 C0229 Drop Out of Front Wheel Speed Signals
560 C0235 Rear Wheel Speed Signal Circuit Open
561 C0236 Rear Wheel Speed Signal Circuit Missing
562 C0237 Rear Wheel Speed Signal Erratic
563 C0238 Wheel Speed Mismatch
564 C0241 EBCM Control Valve Circuit
565 C0245 Wheel Speed Sensor Frequency Error
566 C0254 EBCM Control Valve Circuit
567 C0265 EBCM Relay Circuit
568 C0266 EBCM Relay Circuit
569 C0267 Pump Motor Circuit Open/Shorted
570 C0268 Pump Motor Circuit Open/Shorted
571 C0269 Excessive Dump/Isolation Time
572 C0271 EBCM Malfunction
573 C0272 EBCM Malfunction
574 C0273 EBCM Malfunction
575 C0274 Excessive Dump/Isolation Time
576 C0279 Powertrain Configuration Not Valid
577 C0281 Brake Switch Circuit
578 C0283 Traction Switch Shorted to Ground
579 C0284 EBCM Malfunction
580 C0286 ABS Indicator Lamp Circuit Shorted to B+
581 C0287 Delivered Torque Circuit
582 C0288 Brake Warning Lamp Circuit Shorted to B+
583 C0290 Lost Communications With PCM
584 C0292 Lost Communications With PCM
585 C0291 Lost Communications With BCM
586 C0297 Powertrain Configuration Data Not Received
587 C0298 Powertrain Indicated Traction Control Malfunction
588 C0300 Rear Speed Sensor Malfunction
589 C0305 Front Speed Sensor Malfunction
590 C0306 Motor A or B Circuit
591 C0308 Motor A/B Circuit Low
592 C0309 Motor A/B Circuit High
593 C0310 Motor A/B Circuit Open
594 C0315 Motor Ground Circuit Open
595 C0321 Transfer Case Lock Circuit
596 C0323 T-Case Lock Circuit Low
597 C0324 T-Case Lock Circuit High
598 C0327 Encoder Circuit Malfunction
599 C0357 Park Switch Circuit High
600 C0359 Four Wheel Drive Low Range (4LO) Discrete Output Circuit
601 C0362 4LO Discrete Output Circuit High
602 C0367 Front Axle Control Circuit High
603 C0374 General System Malfunction
604 C0376 Front/Rear Shaft Speed Mismatch
605 C0379 Front Axle System
606 C0387 Unable to Perform Shift
607 C0472 Steering Handwheel Speed Sensor Signal V Low
608 C0473 Steering Handwheel Speed Sensor Signal V High
609 C0495 EVO Tracking Error
610 C0498 Steering Assist Control Actuator Feed Circuit Low
611 C0499 Steering Assist Control Solenoid Feed Circuit High
612 C0503 Steering Assist Control Solenoid Return Circuit Low
613 C0504 Steering Assist Control Solenoid Return Circuit High
614 C0550 ECU Malfunction - internal write / checksum malfunction
615 C0559 EEPROM Checksum Error
616 C0563 Calibration ROM Checksum Error
617 C0577 Left Front Solenoid Circuit Low
618 C0578 Left Front Solenoid Circuit High
619 C0579 Left Front Solenoid Circuit Open
620 C0582 Right Front Solenoid Circuit Low
621 C0583 Right Front Solenoid Circuit High
622 C0584 Right Front Solenoid Circuit Open
623 C0587 Left Rear Solenoid Circuit Low
624 C0588 Left Rear Solenoid Circuit High
625 C0589 Left Rear Solenoid Circuit Open
626 C0592 Right Rear Solenoid Circuit Low
627 C0593 Right Rear Solenoid Circuit High
628 C0594 Right Rear Solenoid Circuit Open
629 C0611 VIN Information Error
630 C0615 Left Front Position Sensor Malfunction
631 C0620 Right Front Position Sensor Malfunction
632 C0625 Left Rear Position Sensor Malfunction
633 C0628 Level Control Position Sensor Circuit High
634 C0630 Right Rear Position Sensor Malfunction
635 C0635 Left Front Normal Force Circuit Malfunction
636 C0638 Left Front Normal Force Circuit High
637 C0640 Right Front Normal Force Circuit Malfunction
638 C0643 Right Front Normal Force Circuit High
639 C0655 Level Control Compressor Relay Malfunction
640 C0657 Level Control Compressor Circuit Low
641 C0658 Level Control Compressor Circuit High
642 C0660 Level Control Exhaust Valve Circuit Malfunction
643 C0662 Level Control Exhaust Valve Circuit Low
644 C0663 Level Control Exhaust Valve Circuit High
645 C0665 Chassis Pitch Signal Circuit
646 C0690 Damper Control Relay Circuit Malfunction
647 C0691 Damper Control Relay Circuit Range
648 C0693 Damper Control Relay Circuit High
649 C0695 Position Sensor Overcurrent (8 volt supply)
650 C0696 Position Sensor Overcurrent (5 volt supply)
651 C0710 Steering Position Signal Malfunction
652 C0750 Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting
653 C0755 Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting
654 C0760 Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting
655 C0765 Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting
656 C0800 Device Power #1 Circuit Malfunction
657 C0896 Electronic Suspension Control (ESC) voltage is outside the normal range of 9 to 15.5 volts
658 U0001 High Speed CAN Communication Bus
659 U0002 High Speed CAN Communication Bus Performance
660 U0003 High Speed CAN Communication Bus (+) Open
661 U0004 High Speed CAN Communication Bus (+) Low
662 U0005 High Speed CAN Communication Bus (+) High
663 U0006 High Speed CAN Communication Bus (-) Open
664 U0007 High Speed CAN Communication Bus (-) Low
665 U0008 High Speed CAN Communication Bus (-) High
666 U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
667 U0010 Medium Speed CAN Communication Bus
668 U0011 Medium Speed CAN Communication Bus Performance
669 U0012 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Open
670 U0013 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Low
671 U0014 Medium Speed CAN Communication Bus (+) High
672 U0015 Medium Speed CAN Communication Bus (-) Open
673 U0016 Medium Speed CAN Communication Bus (-) Low
674 U0017 Medium Speed CAN Communication Bus (-) High
675 U0018 Medium Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
676 U0019 Low Speed CAN Communication Bus
677 U0020 Low Speed CAN Communication Bus Performance
678 U0021 Low Speed CAN Communication Bus (+) Open
679 U0022 Low Speed CAN Communication Bus (+) Low
680 U0023 Low Speed CAN Communication Bus (+) High
681 U0024 Low Speed CAN Communication Bus (-) Open
682 U0025 Low Speed CAN Communication Bus (-) Low
683 U0026 Low Speed CAN Communication Bus (-) High
684 U0027 Low Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
685 U0028 Vehicle Communication Bus A
686 U0029 Vehicle Communication Bus A Performance
687 U0030 Vehicle Communication Bus A (+) Open
688 U0031 Vehicle Communication Bus A (+) Low
689 U0032 Vehicle Communication Bus A (+) High
690 U0033 Vehicle Communication Bus A (-) Open
691 U0034 Vehicle Communication Bus A (-) Low
692 U0035 Vehicle Communication Bus A (-) High
693 U0036 Vehicle Communication Bus A (-) shorted to Bus A (+)
694 U0037 Vehicle Communication Bus B
695 U0038 Vehicle Communication Bus B Performance
696 U0039 Vehicle Communication Bus B (+) Open
697 U0040 Vehicle Communication Bus B (+) Low
698 U0041 Vehicle Communication Bus B (+) High
699 U0042 Vehicle Communication Bus B (-) Open
700 U0043 Vehicle Communication Bus B (-) Low
701 U0044 Vehicle Communication Bus B (-) High
702 U0045 Vehicle Communication Bus B (-) shorted to Bus B (+)
703 U0046 Vehicle Communication Bus C
704 U0047 Vehicle Communication Bus C Performance
705 U0048 Vehicle Communication Bus C (+) Open
706 U0049 Vehicle Communication Bus C (+) Low
707 U0050 Vehicle Communication Bus C (+) High
708 U0051 Vehicle Communication Bus C (-) Open
709 U0052 Vehicle Communication Bus C (-) Low
710 U0053 Vehicle Communication Bus C (-) High
711 U0054 Vehicle Communication Bus C (-) shorted to Bus C (+)
712 U0055 Vehicle Communication Bus D
713 U0056 Vehicle Communication Bus D Performance
714 U0057 Vehicle Communication Bus D (+) Open
715 U0058 Vehicle Communication Bus D (+) Low
716 U0059 Vehicle Communication Bus D (+) High
717 U0060 Vehicle Communication Bus D (-) Open
718 U0061 Vehicle Communication Bus D (-) Low
719 U0062 Vehicle Communication Bus D (-) High
720 U0063 Vehicle Communication Bus D (-) shorted to Bus D (+)
721 U0064 Vehicle Communication Bus E
722 U0065 Vehicle Communication Bus E Performance
723 U0066 Vehicle Communication Bus E (+) Open
724 U0067 Vehicle Communication Bus E (+) Low
725 U0068 Vehicle Communication Bus E (+) High
726 U0069 Vehicle Communication Bus E (-) Open
727 U0070 Vehicle Communication Bus E (-) Low
728 U0071 Vehicle Communication Bus E (-) High
729 U0072 Vehicle Communication Bus E (-) shorted to Bus E (+)
730 U0073 Control Module Communication Bus Off
731 ESP

Electron Stability Program

732 SOHC

Single overhead camshaft bir yuxarı paylayıcı val

733 SUV

Sport utility vehicle aktiv istirahət üçün avtomobil

734 TDI

Turbo diesel engine with direct injection bilavasitə püskürmə və turboqovmalı dizel mühərriki

735 MAP

Madifold Absolute Pressure kollektorda havanın kütləvi təzyiqi

736 MIL

Maltifuction indicator light nasazlıqların işıqlı indikatoru

737 ASD

1. AntiSlide Differential differensialın avtomatik bloklanması

2. Automatic Slipcontrol Differential yüksək sürtünməli differensial

738 ASR

Antispin regulation dartıcı qüvvənin idarəetmə sistemi

739 ATF

Automatic transmission fluid avtomatik transmissiya üçün maye

740 BAS

BreakAssist System - tormozların servoqüvvətləndiricisi, tormoz qüvvətləndiricisi

741 OD

Outer diameter - xarici diametr

742 OEM

Original equpment manufacturer - müəyyən markalı avadanlığın istehsalının lisenziyalı istehsalçısı

743 PAS

Power-assisted steering qüvvətləndiricili sükan idarəsi

744 PDI

Pre-delivery inspection satışdan əvvəlki hazırlıq

745 CDI

Capacitor discharge ignition - boşaltma kondensatorunun alışma sistemi

746 CID

1. Cubic inch displacemenkub düyümlə işçi həcm (mühərrikin)

2. Cylinder İdentification Detector silindrlərin identifikatoru; fazalı diskriminator

747 ABCD

After bottom dead center aşağı ölü nöqtədən sonra

748 AC

Altemating current dəyişən cərəyan

749 A/C

Air Conditioning havanın kondisionerləşdirilməsi

750 ACC

Accumulator akkumulyator; akkumulyator batareyası

751 4WS

Fourwheel steering dörd idarə olunan təkərlərin sükan intiqalı (qabaq və arxa təkərlər)

752 GPS

Global Positioning Satellite system pozisiyalaşdırmanın qlobal peyk sistemi